HR TRENDS

HR Trends 2023-2024

Begin 2023 is voor het vijftiende jaar op rij het HR-Trendonderzoek uitgezet onder in Nederland opererende HR-professionals. Zoals elk jaar is één van de belangrijkste onderzoeksvragen; wat zijn dé dominante HR-thema’s - welke thema’s zijn voor de HR-professional belangrijk  om aansluiting te houden bij zowel de interne ontwikkelingen, voortkomend uit de bedrijfsstrategie, als bij de actuele externe ontwikkelingen zoals de voortdurende spanning op de arbeidsmarkt, de verder oprukkende digitalisering & robotisering en de wedloop tussen loonontwikkeling en inflatie.

Middels een dashboard kunt u inzicht krijgen in een aantal spraakmakende uitkomsten, niet alleen op totaalniveau, maar ook uitgesplitst naar vijf clusters van sectoren. Daarnaast wordt het cluster waar uw eigen organisatie in thuishoort uitgesplitst naar sector (SBI-indeling). 

Klik op onderstaande knop om naar het dashboard te navigeren. Als u nog geen account heeft, dient u zich eerst te registreren via de registratiepagina.